emea-fr-dev_00240   ⇦   emea-fr-dev_00241   ⇨   emea-fr-dev_00242

Thrombocytopénie, anémie